Rapoarte de activitate si rezultate obtinute

Etapa I

Studiul influentei factorilor climatici asupra caracterelor de crestere si adaptare in suprafetele experimentale cu proveniente de molid, brad si pin silvestru.

Rezultate obtinute:

 • constituirea bazei de date biometrice, geografice si climatice pentru experimentele de lunga durata cu proveniente si descendente de molid, brad si pin silvestru, instalate in Romania;
 • evidenţierea principalilor factori de influenţă asupra caracterelor studiate,
 • evaluarea variatiei adaptive locale si la nivelul arealului speciilor;
 • calcularea parametrilor climatici la nivelul arealului de distributie a speciilor studiate in Romania, pentru perioada 1961 – 2013.

Etapa II

Studiul variatiei genetice a caracterelor cantitative și fenologice in experimentele cu proveniente de brad, molid și pin silvestru.

Rezultate obtinute:

 • evaluarea magnitudinii variației genetice adaptive la nivel intrapopulațional, interpopulațional si pe  regiuni de proveniență; 
 • determinarea parametrilor genetici ai potențialului real de adaptare;
 • evaluarea adaptării locale în testele genetice;
 • instalarea unor noi culturi experimentale cu descendente de brad in conditii stationale diferite, in cadrul ocoalelor silvice Campina, Comandau si Fancel.

Etapa III

Evaluarea structurii genetice a populatiilor de brad, molid și pin silvestru.

Rezultate obtinute:

 • evaluarea diversității genetice în populații naturale și artificiale;
 • analiza structurilor genetice spațiale prin evaluări inter și intrapopulaționale;
 • cunoașterea specificității genetice a unor populații analizate, de interes pentru viitor;
 • evidenţierea populațiile vulnerabile sub aspectul îngustării diversității genetice. 

Populații testate și suprafețe experimentale de lungă durată pentru molid

Populații testate și suprafețe experimentale de lungă durată pentru brad


Etapa IV

 • determinarea parametrilor genetici inter şi intrapopulaţionali pentru populatiile de brad, molid si pin silvestru (continuare);
 • determinarea structurilor genetice spatiale pentru speciile analizate (continuare);
 • determinarea funcţiilor de transfer pentru speciile studiate;
 • elaborarea modelelor genetico – ecologice de impact şi a hărţilor de predicţie;
 • identificarea regiunilor si a populațiilor vulnerabile in conditiile schimbarilor climatice, corespunzator scenariilor analizate;
 • identificarea populatiilor valoroase sub aspectul diversitatii genetice si cu plasticitate fenotipica ridicata;
 • evaluarea impactului managementului forestier asupra diversitatii genetice si capacitatii populatiilor de adaptare la schimbarile climatice;
 • elaborarea unor indrumari si recomandari tehnice pentru productie.

Recomandari tehnice:

 1. 1. Având în vedere creşterea temperaturii medii anuale cu 7,3 % la nivelul arealului bradului şi respectiv cu 8,9 % la nivelul arealului molidului, concomitent cu scăderea precipitaţiilor, variabilitatea genetică mare existenta între provenineţele studiate, între regiunile de provenienţă şi în interiorul regiunilor de provenienţă A1 şi A2 se recomanda revizuirea actualelor regiuni de provenienţă aprobate prin OM nr.617bis/1.09.2010 si a regulilor de transfer.

 2. 2. Populaţiile de molid, brad şi pin silvestru care prezinta diversitate genetica si plasticitate fenotipică ridicata se recomandă a fii constituite ca materiale de bază pentru producerea materialelor forestiere de reproducere.

 3. 3. Recoltarea semințelor din arboretele - surse de seminte se va face de la arbori seminceri situați la o distanță de cel puțin 50 m unii de alții.

 4. 4. Materialul forestier de reproducere utilizat la instalarea de culturi forestiere trebuie sa provina din loturi de semințe recoltate dintr-un număr suficient de mare de arbori sursă (cel putin 30 de arbori plus).

 5. 5. Constituirea populaţiilor naturale de molid, brad si pin silvestru, cu un nivel ridicat de diversitate genetica, ca resurse genetice „in situˮ.

 6. 6. Identificarea de noi resurse genetice în regiunile afectate de diversi factori perturbatori sau în care există riscul de alterare a structurii genetice prin introducerea de materiale forestiere de reproducere cu origine necunoscută.

Parteneri

INSTITUTUL NATIONAL DE...

Voluntari, B-dul Eroilor, nr. 128, judetul Ilfov, 0771910 Tel: 021 3503238, 021 3503244 Fax: 021 3503245 e-mail: icas icas.ro www.icas.ro DIRECTOR PROIECT: dr.ing. Georgeta MIHAI, genetica icas.ro, gmihai_2008 yahoo.com

REGIA NATIONALA A PADURILOR...

Bucuresti, Str. Petricani, nr. 9A, sectorul 2, 023841
Tel: 021 3171005
Fax: 021 3168428
e-mail: rnprosilva.ro
www.rosilva.ro
RESPONSABIL PROIECT: dr.ing. Mihai Liviu DAIA, mihai.daiarnp.romsilv.ro

Contact

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”
Departamentul de Genetica Forestiera si Ameliorarea Arborilor
B-dul Eroilor, 128, Voluntari, 077190
Tel.: 021/3503238
Fax: 021/3503245
e-mail: geneticaicas.ro