Activitati si rezultate preconizate

WP1: Identificarea factorilor climatici si influenta lor asupra cresterii și adaptarii  populatiilor de molid, brad si pin silvestru

WP2: Variatia și controlul genetic al caracterelor fenologice  si al caracterelor de creștere 

WP3: Evaluarea structurii genetice spatiale a populatiilor de arbori cu ajutorul markerilor moleculari

WP4: Elaborarea modelului de impact si evaluarea  riscului pentru speciile studiate atat in conditiile climatice actuale cat si pentru scenariile climatice viitoare

WP5: Analiza vulnerabilitatii ecosistemelor forestiere la efectele schimbarilor climatice si identificarea unor măsuri concrete de adaptare

Parteneri

INSTITUTUL NATIONAL DE...

Voluntari, B-dul Eroilor, nr. 128, judetul Ilfov, 0771910 Tel: 021 3503238, 021 3503244 Fax: 021 3503245 e-mail: icas icas.ro www.icas.ro DIRECTOR PROIECT: dr.ing. Georgeta MIHAI, genetica icas.ro, gmihai_2008 yahoo.com

REGIA NATIONALA A PADURILOR...

Bucuresti, Str. Petricani, nr. 9A, sectorul 2, 023841
Tel: 021 3171005
Fax: 021 3168428
e-mail: rnprosilva.ro
www.rosilva.ro
RESPONSABIL PROIECT: dr.ing. Mihai Liviu DAIA, mihai.daiarnp.romsilv.ro

Contact

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”
Departamentul de Genetica Forestiera si Ameliorarea Arborilor
B-dul Eroilor, 128, Voluntari, 077190
Tel.: 021/3503238
Fax: 021/3503245
e-mail: geneticaicas.ro