Obiective

Obiectivul general al proiectului este evaluarea potentialului genetic adaptiv al molidului, bradului si pinului silvestru, cele mai importante specii de rasinoase din Romania, sub aspect economic si ecologic, in contextul schimbarilor climatice. 

Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

  • Identificarea și caracterizarea factorilor climatici care exercita o puternica presiune de selectie asupra populatiilor de molid, brad si pin silvestru;
  • Evaluarea structurii genetice a populatiilor marginale și din optimul de vegetatie folosind markeri moleculari și corelarea lor cu masurile silviculturale de gestionare a padurilor;
  • Evaluarea variatiei genetice adaptive a caracterelor de crestere și a unor caractere fenologice;
  • Evaluarea  plasticitatii fenotipice și selectia  populațiilor/genotipurilor cu adaptabilitate ridicata;
  • Evaluarea gradului de risc posibil pentru speciile studiate prin dezvoltarea unor modele genetico-ecologice de predictie, asociate cu  schimbarile climatice;
  • Evaluarea impactului managementului forestier asupra diversitatii genetice si capacitatii de adaptare a populatiilor de arbori, la schimbarile climatice;

Parteneri

INSTITUTUL NATIONAL DE...

Voluntari, B-dul Eroilor, nr. 128, judetul Ilfov, 0771910 Tel: 021 3503238, 021 3503244 Fax: 021 3503245 e-mail: icas icas.ro www.icas.ro DIRECTOR PROIECT: dr.ing. Georgeta MIHAI, genetica icas.ro, gmihai_2008 yahoo.com

REGIA NATIONALA A PADURILOR...

Bucuresti, Str. Petricani, nr. 9A, sectorul 2, 023841
Tel: 021 3171005
Fax: 021 3168428
e-mail: rnprosilva.ro
www.rosilva.ro
RESPONSABIL PROIECT: dr.ing. Mihai Liviu DAIA, mihai.daiarnp.romsilv.ro

Contact

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”
Departamentul de Genetica Forestiera si Ameliorarea Arborilor
B-dul Eroilor, 128, Voluntari, 077190
Tel.: 021/3503238
Fax: 021/3503245
e-mail: geneticaicas.ro