Rapoarte de activitate si rezultate obtinute

Etapa I

Studiul influentei factorilor climatici asupra caracterelor de crestere si adaptare in suprafetele experimentale cu proveniente de molid, brad si pin silvestru

Rezultate obtinute:

 • constituirea bazei de date biometrice, geografice si climatice pentru experimentele de lunga durata instalate in Romania,
 • evidenţierea principalilor factori de influenţă asupra caracterelor studiate,
 • evaluarea variatiei adaptive locale si la nivelul arealului speciilor,
 • actualizarea parametrilor climatici pentru regiunile de provenienta ale speciilor studiate.

Etapa II

Studiul variatiei genetice a caracterelor cantitative și fenologice in experimentele cu proveniente de brad, molid și pin silvestru.

Rezultate obtinute:

 • evaluarea magnitudinii variației genetice adaptive la nivel intrapopulațional, interpopulațional si pe  regiuni de proveniență, 
 • determinarea parametrilor genetici ai potențialului real de adaptare,
 • evaluarea adaptării locale în testele genetice,
 • instalarea unor noi culturi experimentale cu descendente de brad in conditii stationale diferite.

Etapa III

Evaluarea structurii genetice a populatiilor de brad, molid și pin silvestru.

Rezultate obtinute:

 • evaluarea diversității genetice în populații naturale și artificiale,
 • analiza structurilor genetice spațiale prin evaluări inter și intrapopulaționale,
 • determinarea corelațiilor între factorii geografici, climatici și diversitatea genetică,
 • cunoașterea specificității genetice a unor populații analizate, de interes pentru viitor,
 • evidenţierea populațiile vulnerabile sub aspectul îngustării diversității genetice. 

Populații testate și suprafețe experimentale de lungă durată pentru molid

Populații testate și suprafețe experimentale de lungă durată pentru brad

1

Parteneri

INSTITUTUL NATIONAL DE...

Voluntari, B-dul Eroilor, nr. 128, judetul Ilfov, 0771910 Tel: 021 3503238, 021 3503244 Fax: 021 3503245 e-mail: icas icas.ro www.icas.ro DIRECTOR PROIECT: dr.ing. Georgeta MIHAI, genetica icas.ro, gmihai_2008 yahoo.com

REGIA NATIONALA A PADURILOR...

Bucuresti, Str. Petricani, nr. 9A, sectorul 2, 023841
Tel: 021 3171005
Fax: 021 3168428
e-mail: rnprosilva.ro
www.rosilva.ro
RESPONSABIL PROIECT: dr.ing. Mihai Liviu DAIA, mihai.daiarnp.romsilv.ro

Contact

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”
Departamentul de Genetica Forestiera si Ameliorarea Arborilor
B-dul Eroilor, 128, Voluntari, 077190
Tel.: 021/3503238
Fax: 021/3503245
e-mail: geneticaicas.ro